CD Review Scream Magazine (N) Rating 6 / 6

... "so this band actually gives me a feeling of total euphoria .... such a delicate, clever and wonderful album, you will not find on this side of the millennium. The first and clearest six"

..."så gir faktisk dette bandet meg en følelse av total eufori....et så delikat, kløktig og herlig album finner du ikke på denne siden av årtusenskiftet. Årets første og klareste sekser"

By Jan T. Johannessen
Updated: 3/19/2011


Click to print

Touring Magic Pie   Audio Magic Pie speaker 108   clipper video magic pie   webshop ccart magic pie